Ze Świata

Pojęcie pracy u Marksa

Posted on:

Karol Marks jest bez wątpienia jednym z najbardziej wpływowych myślicieli ostatnich 200 lat. Jego teorie socjologiczne i ekonomiczne stały się punktem wyjścia do rozpoczęcia procesów skutkujących drastycznymi przemianami […]