Ze Świata

Pojęcie pracy u Marksa

Posted on:

Karol Marks jest bez wątpienia jednym z najbardziej wpływowych myślicieli ostatnich 200 lat. Jego teorie socjologiczne i ekonomiczne stały się punktem wyjścia do rozpoczęcia procesów skutkujących drastycznymi przemianami […]

Konin / Rozrywka

Konin i jego atrakcje

Posted on:

Położony na pograniczu Doliny Konińskiej i Pojezierza Kujawskiego Konin, przedzielony na dwie części korytem Warty, może pochwalić się cennymi zabytkami. Tutejsza Starówka ma wiele uroku i silnie kontrastuje […]