Ogromna inwestycja – największa farma fotowoltaiczna w Koninie

W poniedziałek 22 czerwca tego roku., na terenie oczyszczalni „Nowy Brzeg” w Koninie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod największą farmę fotowoltaiczną w mieście. Tego samego dnia podpisano umowę z głównym realizatorem projektu, jakim jest firma Erbud, jedna z czołowych grup budowlanych w Polsce, w przeszłości jeden z wykonawców spalarni śmieci w Koninie.

Jak twierdzi Zbigniew Szymczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, czerpanie energii ze słońca pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 1523 tony rocznie, dodatkowo zasilając linie technologiczne obydwu oczyszczalni i stacji uzdatniania wody. Nadwyżki energii zostaną przekazanie do sieci elektroenergetycznej dystrybutora, znacznie zwiększając dochody PWiK, a przy tym likwidując część kosztów utrzymania przedsiębiorstwa i zapewniając mu samowystarczalność energetyczną. Jest to nie tylko ekologiczne wyjście, ale i niezwykle mądre posunięcie pod względem ekonomicznym, generujące same korzyści.

Konin podąża za innowacyjnymi trendami europejskimi

Stopniowe odchodzenie od węgla i czerpanie energii z odnawialnych źródeł to tendencje europejskie, za którymi należy podążać, jak zauważa prezydent Konina, Piotr Korytkowski. Budowę farmy fotowoltaicznej uważa za obowiązek wobec koninian oraz mieszkańców okolicznych wsi i miast, mający zapewnić im energię bez negatywnych skutków ubocznych, jak odpady i zanieczyszczenia powietrza. Inwestycja będzie nie tylko źródłem energii czy dodatkowych zysków pieniężnych, ale szansą na rozwój miasta i pozytywne wyniki gospodarcze dla regionu.  

Uważa się, że projekt to wydarzenie przełomowe, które odmieni oblicze spółki. Jak podkreśla Zbigniew Szymczak, projekt jest efektem wieloletnich przygotowań, poprzedzonych analizami i ekspertyzami.

Skąd środki na tak wielką inwestycję?

Wybudowanie farmy fotowoltaicznej jest w dużej mierze możliwe dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wniosek został złożony na skutek działania utworzonego w Koninie klastra energetycznego nazwanego „Zielona energia – Konin”, którego jednym z założycieli jest właśnie konińskie PWiK.

Całkowity koszt dofinansowania wyniósł ponad 8 milionów złotych, natomiast koszt przedsięwzięcia to prawie 10 milionów złotych.

Farma wyposażona będzie w 6615 sztuk paneli, o łącznej mocy 2,18 MW, które w skali roku będą produkować 1862 MWh energii. Wszystkie obiekty będą złączone przyłączami kablowymi przesyłającymi energię elektryczną.

Pierwsze efekty pracy będą widoczne pod koniec przyszłego roku, a uruchomienie farmy planowane jest na listopad 2021 r.

PWiK nie zamierza poprzestać w swoich pro-ekologicznych działaniach jedynie na wybudowaniu tylko farmy fotowoltaicznej – w przyszłości planowana jest także budowa biogazowni, która produkowałaby energię elektryczną z gazów powstających w procesie oczyszczania ścieków.