Aktualności z konińskiego świata biznesu

Ponad 4 miliony złotych na przebudowę sieci ciepłowniczej

Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie to jedno z nowszych przedsięwzięć, którego całkowity koszt wynosi dokładnie 6 035 990,53 zł. Aż 85% tej kwoty pokrywa dofinansowanie zdobyte przez MPEC-Konin sp. z o.o. w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany na lata 2020-2023 projekt polegał będzie na przebudowie sieci ciepłowniczej przy ulicy Leśnej, likwidacji sieci niskoparametrowych i przebudowie sieci wysokoparametrowych. Zlikwidowanych zostanie 8 węzłów grupowych, a w ich miejsce powstanie 29 nowych ciepłowniczych węzłów indywidualnych. Długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej od nowa będzie wynosić około 2,4 km, podczas gdy dla porównania długość sieci likwidowanej to zaledwie około 0,5 km.

Zmiany obejmą również przebudowę odwodnienia ulicy Leśnej, budowę oświetlenia ulicznego, nawierzchni dróg, zjazdów, chodników i ścieżek rowerowych oraz znaków, zmieniając tym samym wygląd ulicy. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Współpraca PUP z przedsiębiorcami tarczą przed zastojem na rynku pracy

Koniński Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy są w stanie zaoferować miejsca pracy dla ludzi, którzy ze względu na trudną sytuację w kraju zostali objęci zamiarem zwolnienia. Ma to na celu zapewnienie im ciągłości aktywności zawodowej i niedopuszczenie do tego, by na rynku pracy pojawił się zastój.

Lokalne firmy planują zwolnienia aż 295 osób, wśród których znajdują się m.in. specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania, pracownicy ds. finansowo – rozliczeniowych i ds. ewidencji materiałowej, kontrolerzy procesów przemysłowych, elektrycy i elektronicy, robotnicy obróbki metali oraz mechanicy maszyn i urządzeń.

PUP oferuje pomoc w postaci zapewnienia profesjonalnej kadry, która wspomoże formy w procesie rekrutacji nowych pracowników,

Rusza rekrutacja do pracy w firmie Johnson Matthey 

Prezydent Konina, Piotr Korytkowski, wraz ze swoim zastępcą, odwiedzili powstającą właśnie na terenie miasta fabrykę należącą do międzynarodowej firmy Johnson Matthey, w której od 2022 r. będzie produkowany nowoczesny składnik do baterii używanych w pojazdach elektrycznych.

Zakład budowany jest w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku, o czym miał okazję przekonać się prezydent miasta, odwiedzając plac budowy i spotykając się z przedstawicielami firmy Johnson Matthey, czyli Francesco Sangallim, Anną Soboń i Krzysztofem Dąbrowskim, którzy przedstawili szczegółowy harmonogram prac.

Priorytetem firmy, jako lidera w dziedzinie zrównoważonych technologii na arenie międzynarodowej, jest oczywiście dbanie o środowisko, w myśl wizji stworzenia nowego, czystszego świata. Oprócz tego, budowa fabryki wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu, angażując do swoich działaniach niektóre lokalne firmy i zapewniając przynajmniej 200 nowych miejsc pracy. Kandydaci ubiegający się o stanowisko mogą już teraz kontaktować się w tej sprawie z przystąpić do rekrutacji.